Gezondheid en veiligheid

Wij streven naar het waarborgen van gezondheid en veiligheid als een integrale bedrijfsoverweging. Onze werkzaamheden mogen nooit ten koste gaan van de veiligheid. In onze visie is het ultieme doel om op geen enkele manier schade voor werknemers, aannemers, naburige gemeenschappen en het milieu te veroorzaken.

Het uiteindelijke doel van Argent Energy is het voorkomen van letsel en ziekte op de werkvloer, zodat elke werknemer van Argent Energy aan het einde van elke dag veilig naar huis kan terugkeren naar zijn of haar geliefden.

Argent Energy concentreert zich op de veiligheids- en milieucontroles met betrekking tot de arbeidsactiviteiten, zowel vanuit het oogpunt van de procesveiligheid als van de arbeidsveiligheid. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd en zullen wij blijven investeren in onze terreinen, activa en medewerkers om verbeteringen in onze veiligheidscultuur te stimuleren. Deze verbintenissen vormen de kern van onze cultuur en vormen de leidraad bij elke beslissing die we nemen. Door integer samen te werken, streven wij voortdurend naar een veilige werkplek zonder incidenten, overal, elke dag. Of we nu een nieuw project starten, een bestaand proces verbeteren of een nieuwe leverancier kiezen, we houden deze beloften steeds voor ogen bij elke actie.

Als bedrijf streven wij naar de ontwikkeling en instandhouding van een effectief VGM-beheersysteem dat zowel nuttig als gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen. Ons doel is de juridische complexiteit van de veiligheids- en milieuwetgeving te doorbreken om praktische en gemakkelijk te begrijpen ondersteuning op de werkplek te bieden die Argent Energy helpt de doelstellingen veilig en op een wettelijk correcte manier te verwezenlijken.

Onze verplichtingen omvatten:

  • Werken op een wijze die de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze werknemers, klanten en zakenpartners waarborgt
  • Ervoor zorgen dat onze installaties en apparatuur goed ontworpen, onderhouden en veilig gebruikt worden
  • Onze werknemers, aannemers, leveranciers en klanten in staat stellen onveilige handelingen en gedragingen aan te vechten
  • Actieve deelname aan de ontwikkeling van onze gezondheids- en veiligheidscultuur aanmoedigen en een positieve cultuur en betrokkenheid bevorderen
  • Voortdurend de bekwaamheden en capaciteiten van ons team verbeteren door middel van werving, opleiding en voorlichting over best practice.  
  • Bevorderen van positieve relaties tussen het bedrijf en gemeenschappen
  • Voortdurend verbeteren van ons managementsysteem om risico’s te beheersen, prestaties te verbeteren en te voldoen aan alle nalevingsverplichtingen en andere vereisten met betrekking tot onze producten en diensten
  • De prestaties op het gebied van procesveiligheid bewaken op basis van leidende en achterblijvende indicatoren om ervoor te zorgen dat bedrijfsrisico’s effectief worden beheerd
  • Ervoor zorgen dat veranderingen worden beoordeeld en de risico’s worden beheerst tot en met de voltooiing van de verandering
Volgende

Wie wij zijn

Argent Energy Group is opgericht in het Verenigd Koninkrijk, maar is sinds de oprichting uitgegroeid tot een echte Europese speler met ambities om wereldwijd de uitstoot van CO2 te reduceren.