Andere bioproducten

Glycerine

De in het proces gegenereerde ruwe glycerine wordt momenteel gebruikt als prestatieverbeteraar voor het anaerobe vergistingsproces ter verbetering van de opbrengst aan hernieuwbaar gas. Het wordt gebruikt als een alternatieve brandstofbron die bijdraagt tot de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Ons vermogen om reactiereagentia terug te winnen en opnieuw te gebruiken leidt tot een kringloopproces dat economische voordelen voor de onderneming oplevert door chemicaliën te recyclen en door de productie van waardevolle bijproducten.     

Andere bioproducten

Meststof

Bij het productieproces van biodiesel wordt ook kaliumsulfaat geproduceerd, een belangrijk ingrediënt dat als meststof in de landbouw wordt gebruikt. Dit bevordert de groei van voedselgewassen en stimuleert een groene kringloopeconomie die ten goede komt aan het milieu, de planeet en iedereen die zich daarop bevindt.

Volgende

Hoe we helpen

Wij streven ernaar de moeilijkste afvalstoffen om te zetten in brandstof en tegelijkertijd innovatief en ondernemend te zijn.