Wat we doen

Wat we doen

ARGENT ENERGY PRODUCEERT DUURZAME TWEEDE GENERATIE BIODIESEL UIT AFVALVETTEN EN -OLIËN MET EEN JAARLIJKE PRODUCTIE VAN ONGEVEER 195.000 TON.

Wij zijn gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige duurzame biodiesel en streven ernaar onze klanten de beste economische en ecologische waarde te bieden mede dankzij de hoge GHG reductie van onze brandstof.

Onze biodieselfabrieken bevinden zich in Stanlow (Verenigd Koninkrijk) en Amsterdam (Nederland).

De biodiesel van Argent wordt geproduceerd uit een duurzame grondstof (afval) en verkocht op de internationale markt. Bijproducten van de productie van biodiesel worden opgewaardeerd en omgezet in eindproducten met toegevoegde waarde, zoals bio-brandstofolie, meststof en glycerine. Afvalstromen van de biodieselproductie worden tot een minimum beperkt.

We meten de positieve duurzaamheidsimpact door de Greenhouse Gas (GHG) reductie te berekenen, en wij voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen. De broeikasgasemissies van biodiesel zijn ongeveer 90% lager dan die van conventionele (fossiele) diesel. De emissies worden berekend over de gehele levenscyclus van de biodieselproductie, met inbegrip van afvalinzameling, behandeling van het product, vervoer in de toeleveringsketen, productie van biodiesel en uiteindelijk vervoer naar de tankstations.

Wat we doen

Biodiesel

technician pouring biofuel from one beaker into another
Wat we doen

Biodiesel

De biodiesel van Argent op basis van afval is een gedistilleerd product dat rechtstreeks kan worden gemengd met conventionele diesel en kan worden gebruikt als brandstof.

Wat we doen

Hoogwaardig brandstofmengsel

row of 5 clear jars filled with different fuels and stickers stuck around them 2
Wat we doen

Hoogwaardig brandstofmengsel

Argent biedt een breed assortiment brandstoffen met brandstofmengsels met een hoge biodiesel ratio voor gebruik in het wegtransport.

Wat we doen

Bio-stookolie

technician holding biofuel sample
Wat we doen

Bio-stookolie

Dit is een hernieuwbare stookolie die kan worden gebruikt als scheepsbrandstof of in diverse ketel- en verwarmingstoepassingen, zowel intern als extern.

Wat we doen

Andere bioproducten

biofuel in glass beaker
Wat we doen

Andere bioproducten

Hoewel biodiesel het belangrijkste eindproduct is dat bij Argent Energy wordt geproduceerd, ontstaan uit ons proces andere stromen die worden omgezet in producten met toegevoegde waarde.

Volgende

Hoe we helpen

Wij streven ernaar de moeilijkste afvalstoffen om te zetten in brandstof en tegelijkertijd innovatief en ondernemend te zijn.