Hoe we helpen

Hoe Argent Energy zich onderscheidt

Authentiek
Wij zijn respectvol en transparant ten opzichte van onze klanten en leveranciers en zijn er trots op dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij gebruiken alleen gecertificeerd afval als grondstof en ondersteunen zo het decarbonisatie proces en het bevorderen van een groene kringloopeconomie.
Responsief
Door gepassioneerd te zijn in wat we doen, werken we samen met alle belanghebbenden en reageren we oplossingsgericht op veranderingen in de markt.
Gedurfd
Wij streven ernaar de moeilijkste afvalstoffen om te zetten in brandstof en tegelijkertijd innovatief en ondernemend te zijn. Wij gebruiken de modernste technologieën en zijn niet bang om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Wij werken graag samen met andere bedrijven die net als wij innovatieve technologie willen gebruiken, waaronder universiteiten.
Empowerment
Wij streven ernaar om iedereen of ieder bedrijf dat met ons of voor ons werkt, sterker te maken. Wij drijven nieuwe oplossingen en denken anders en hopen dat deze passie en empowerment anderen beïnvloedt om hetzelfde te doen.
Koesteren
Wij koesteren graag langdurige relaties, zowel met onze teams als met onze partners, en dragen zorg voor hen om een langdurige en sterkere relatie te waarborgen. Zakelijke relaties zijn een integraal onderdeel van professioneel succes, daarom geven wij daar prioriteit aan.
Anders denken
Wij creëren nieuwe werkwijzen door samen te werken met technologische partners die samen met ons bereid zijn buiten de gebaande paden te denken. En dat niet alleen, wij willen werken met mensen die open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen en verschillende manieren vinden om problemen op te lossen.
Hoe we helpen

Waarom is biobrandstof belangrijk

Wat is biobrandstof en wat zijn de voordelen?

De twee meest voorkomende vormen van biobrandstof zijn:

 • Biodiesel, een vervangmiddel voor standaard diesel op basis van fossiele brandstoffen
 • Ethanol, een vervangmiddel voor benzine

Biobrandstoffen worden vervaardigd uit biomassa, dat is hernieuwbaar organisch materiaal dat afkomstig is van planten en dieren.

Het belangrijkste voordeel van biobrandstoffen is dat zij gebruik maken van de koolstof die reeds aan de oppervlakte van de planeet aanwezig is, in plaats van de fossiele koolstof die in de loop van miljoenen jaren in de vorm van olie onder de oppervlakte is opgebouwd. Omdat biobrandstoffen hernieuwbaar zijn, dragen ze niet bij aan de hoeveelheid CO2 die door de atmosfeer wordt gerecycleerd, en dat betekent weer dat ze de netto hoeveelheid broeikasgassen die van invloed zijn op de klimaatverandering, niet doen toenemen.

Waarom hebben we biobrandstoffen nodig?

Door biobrandstoffen te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen, vermijden we dat de CO2 op het aardoppervlak en in de atmosfeer toeneemt. Hoewel het van cruciaal belang is dat het energieverbruik waar mogelijk wordt verminderd, blijkt uit de prognoses van de EU dat fossiele brandstoffen nog enige tijd in gebruik zullen blijven. Biobrandstoffen voor interne verbrandingsmotoren bieden echter een goed alternatief voor fossiele brandstoffen en garanderen een hoge mate van decarbonisatie.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Enorme besparing op de uitstoot van broeikasgassen (ongeveer 90 procent gunstiger ten opzichte van fossiele diesel)
 • Gemakkelijk te mengen met standaard diesel
 • Kan het hele jaar door tot 20-30% bijmengingen (B30) worden gebruikt, zonder dat er aanpassingen of veranderingen in de onderhoudsroutines nodig zijn
 • Kan het hele jaar door in zuivere vorm (B100) worden gebruikt, met een aanpassing aan lagere temperatuureisen
 • Ongeveer net zo biologisch afbreekbaar als suiker
 • Ongeveer net zo giftig als zout
 • Hogere cetaangetal geeft betere, grondiger verbrandingseigenschappen
 • Lagere deeltjesuitstoot (geen grijze of zwarte uitlaatrook)
 • Lagere uitstoot van koolmonoxide
 • Betere smering van de brandstof
 • Kan rechtstreeks worden geleverd aan exploitanten van wagenparken van vrachtwagens en bussen die back-to-base tanken

 

Nadelen:

 • De bronnen van afvalstoffen voor biodiesel zijn beperkt. Hoewel die limiet nog niet is bereikt, zal het niet genoeg zijn om alle fossiele diesel in het vervoer te vervangen. Gelukkig wordt het gebruik van biobrandstoffen aangevuld door andere technologieën, zoals biomethaan (voor gasvoertuigen) en, in de toekomst, hernieuwbare waterstof en hernieuwbare elektrische voertuigen.
Hoe is biodiesel op basis van afval goed voor het milieu?
 • Vermindert de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen drastisch
 • Vermindert uitlaatemissies van fijnstof
 • Vermindert uitlaatemissies van koolmonoxide
Waarom zijn biobrandstoffen goed voor de samenleving?

De door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen wordt algemeen aanvaard als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende veranderingen van ons klimaat. Als we de opwarming van de aarde een halt toe willen roepen en hiermee miljoenen mensen kunnen redden van potentieel verwoestende gevolgen van extreme klimaat gerelateerde problemen, moet het toenemende gebruik van energie uit fossiele brandstoffen drastisch worden verminderd. Elke liter hernieuwbare biobrandstof die in plaats van fossiele diesel wordt gebruikt, is een kleine stap in de richting van dat doel. Aangezien de vervoerssector in Europa verantwoordelijk is voor meer dan 25% van de broeikasgasemissies, is het koolstofvrij maken van het vervoer misschien wel het belangrijkste aspect van de vermindering van de onze wereldwijde CO2 voetprint. Het gebruik van biodiesel op basis van afval gaat het gebruik van fossiele brandstoffen tegen en zorgt ervoor dat de samenleving kan blijven functioneren. Naarmate we meer te weten komen over de middelen om tegen 2050 een netto-uitstoot van nul te bereiken en deze middelen verder ontwikkelen, maken de besparingen die nu door het gebruik van biobrandstoffen worden gerealiseerd het mogelijk dat die uiteindelijke doelstelling haalbaar wordt.

Hoe heeft Argent Energy reeds succesvolle biobrandstof bedrijfstransformaties geïmplementeerd?

In onze Casestudies kunt u zien hoe wij reeds succesvolle biobrandstof bedrijfstransformaties hebben doorgevoerd.

Wat heeft de toekomst in petto voor biobrandstof?

Voor personenauto’s en bestelwagens voor lokaal vervoer zijn er wellicht alternatieven, maar bussen en vrachtwagens voor lange afstanden zullen op biobrandstoffen blijven rijden.

Hetzelfde geldt voor ander vervoer dan het wegvervoer, zoals de scheep- en luchtvaart, waarvoor de komende decennia een grootschalig gebruik van biobrandstoffen nodig zal zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Waarom zijn hoge brandstofmengsels belangrijk?

Klimaatverandering en de verwoestende effecten ervan staan in ieders gedachten op de voorgrond. Wereldwijd zijn regeringen en beleidsmakers voortdurend bezig hun routekaart te herzien, bij te werken en te wijzigen om te voldoen aan de steeds veranderende doelstellingen om een koolstofuitstoot van nul te bereiken.

Elektrificatie mag dan wel het voor de hand liggende antwoord zijn voor auto’s en bestelwagens, maar er is geen onmiddellijk antwoord voor zware bedrijfsvoertuigen. Bij de keuze van de optimale oplossing om een vloot van zware bedrijfsvoertuigen CO2-vrij te maken, moet ook rekening worden gehouden met tal van andere aspecten, zoals de aanloopkosten, de kosten van de aanpassing, de restwaarde, de duurzaamheid van de brandstof, de bevoorradingszekerheid, de brandstofkosten, enz. Veel wagenparkbeheerders zullen nog jaren vrachtwagens op diesel laten rijden en de overstap naar hoogwaardige dieselmengsels, geleverd door Argent Energy, is de gemakkelijkste en snelste manier om uw CO2 uitstoot te verminderen.

Het is gebruikelijk geworden om in contracten en aanbestedingen een clausule op te nemen waarin wordt gevraagd hoe een potentiële dienstverlener de inschrijver zal helpen om zijn CO2 voetafdruk te verkleinen. Als onderdeel van het ZEMO Low Carbon Assurance Scheme kan Argent Energy de hoeveelheden diesel met een hoge CO2 besparing die in een periode worden aangekocht valideren en het aantal ton bespaarde koolstof certificeren. Dit kan aandeelhouders, belanghebbenden, klanten en uw eigen eisen inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tevredenstellen.

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over het aanbod decarboniserende brandstoffen van Argent.

Raadpleeg voor meer informatie over koolstofarme brandstoffen de Renewable Fuels Guide , gepubliceerd door LowCVP (nu ZEMO Partnership).

Volgende

Nieuws