News

Port of Amsterdam en Argent Energy investeren samen 20 miljoen euro in een upgrade van havenfaciliteiten in Hornhaven Amsterdam

aerial shot of the amsterdam plant for argent energy

Port of Amsterdam en Argent Energy Netherlands BV, een producent van biobrandstoffen, gaan samen 20 miljoen euro investeren in nieuwe havenfaciliteiten in de Hornhaven Amsterdam. De ontwikkeling van nieuwe faciliteiten voor hernieuwbare energie in het vervoer zal bijdragen aan de inspanningen van zowel Port of Amsterdam als de gemeente Amsterdam om het vervoer koolstofvrij te maken.

Port of Amsterdam en Argent Energy verwachten dat de bouw begin 2022 van start zal gaan en medio 2024 zal zijn voltooid. De nieuwe faciliteiten zullen bestaan uit twee laad- en loskades ter vervanging van de bestaande kustvaarder steiger bij de biodieselfabriek van Argent in de Hornhaven. De nieuwe kades zullen geschikt zijn voor binnenschepen, kustvaarders en zeeschepen met een diepgang tot 9 meter en een lengte van 147 meter. Bovendien zal, om grotere schepen – waaronder schepen van het type MR1 – te kunnen ontvangen, een nieuwe aanlegsteiger worden gebouwd met een diepgang van 12 meter en een lengte van 185 meter.

Opslagfaciliteit voor hernieuwbare producten

Door landwinning wordt 1 hectare nieuw land gecreëerd, dat door Argent Energy zal worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe tankopslagfaciliteit van 130.000 m3 die zal worden gebruikt voor hernieuwbare producten zoals biodiesel op basis van afval en grondstoffen die bijdragen tot het koolstofvrij maken van het vervoer. Hierdoor zal hun opslagcapaciteit toenemen tot 230.000 m3, waardoor het een van de grotere opslagfaciliteiten voor hernieuwbare producten wordt.

Koen Overtoom, Directeur van Port of Amsterdam, over de ontwikkelingen: “De nieuwe faciliteiten maken het voor Argent Energy mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse en Amsterdamse ambities met betrekking tot het decarboniseren van transport en de opschaling van groene waterstof.”

Erik Rietkerk, Directeur van Argent Energy, is erg tevreden over de samenwerking: “De samenwerking met Port of Amsterdam verliep goed en vooral hun bereidheid om samen te zoeken naar manieren om dit project mogelijk te maken. De zakelijke en duurzaamheidsambities van Argent zijn volledig in lijn met de doelstellingen van Port of Amsterdam en met die van de gemeente Amsterdam.”